Najlepszy blog o pracę

Życie po kwarantannie: którzy pracownicy będą potrzebni w kryzysie

Od dawna słyszeliśmy o bezrobociu w przyszłości, zastępowaniu pracowników robotami lub zagrożeniu dla ludzkości spowodowanym globalnym ociepleniem i nadprodukcją. Tak było w 2019 r. ale wraz z nadejściem zagrożenia biologicznego prognozy na przyszłość stały się jeszcze bardziej rozczarowujące. Teraz eksperci przewidują jeszcze większą automatyzację procesów, aby produkcja nie musiała być zatrzymywana, gdy wszyscy zostaną ponownie poddani kwarantannie. Kto będzie w stanie utrzymać pracę oraz jakie umiejętności musisz posiadać, aby pracodawcy chcieli cię zatrudnić? Próbował znaleźć na to odpowiedź The Point

Edukacja

Przewiduje się, że edukacja na ogół będzie bardziej mobilna i będzie wdrążać najnowsze technologie w proces uczenia. Nie chodzi tylko o rozwój edukacji na odległość, ale także o dodanie tradycyjnych metod nauczania i testowania nowej wiedzy. W ten sposób wiedzę można opanować w wygodniejszy sposób.

Także kształcenie ustawiczne stanie się trendem dla zatrudnionych osób. Konieczna będzie poprawa wiedzy lub umiejętności w powiązanych dziedzinach. Równie cenna będzie zdolność pracownika do szybkiego uczenia się i przechodzenia od jednej specjalizacji do drugiej. Tak więc rozwój edukacji będzie pozytywną zmianą, którą wywołała kwarantanna.

Znaczenie technologii

Kwarantanna pokazała, jak ważne jest posiadanie wysokiej jakości połączenia internetowego i możliwość komunikacji online. Dlatego umiejętność korzystania z technologii będzie jedną z kluczowych w najbliższej przyszłości.

Kwarantanna i zakażenie koronawirusem stały się magicznym impulsem, który rozpocznie zastępowanie ludzi w pracy robotami. Przede wszystkim automatyzują monotonną pracę, która nie wymaga żadnej kreatywności, ale polega jedynie na mechanicznym wykonywaniu zadań. W przyszłości poprzez robotów spróbują zastąpić zawody kurierów, sprzedawców, a nawet lekarzy.

Praca zdalna

Wiele znanych globalnych firm już pozwala swoim pracownikom pracować z domu. Z biegiem czasu tendencja ta będzie się umacniać. Dzięki kwarantannie pracodawcy zdali sobie sprawę, że do efektywnej pracy ich pracownicy nie potrzebują wygodnych biur w centrum miasta z placami dla rozrywki i ekspresem do kawy, w pełni radzą sobie z zadaniami z własnego domu. Dlatego firmy zaczną teraz ponownie rozważać potrzebę wynajmu drogiej powierzchni biurowej.

Istnieje wysoka możliwość że wszyscy wkrótce zapomną o zwykłych biurach: będą tam pracować tylko najlepsi pracownicy, a także odbywać się ważne spotkania i konferencje. Większość pracowników przełączy się na pracę zdalna. Freelancerom przewidują erę dobrobytu. W końcu wiele firm w czasach kryzysu woli raczej krótkoterminową współpracę z freelancerem niż zatrudnienie pełnoetatowego pracownika.

Popyt na niepopularne zawody

Roboty nie będą w stanie zastąpić tak wymaganych zawodów jak kierowca lub kurier, a w przyszłości będą one potrzebne. Zdalna obsługa oraz nadmierne przeciążenie sieci i częste awarie sieci mogą powodować zapotrzebowanie na inżynierów i administratorów systemowych. Wraz ze wzrostem sprzedaży online może być większe zapotrzebowanie na specjalistów do przetwarzania tych zamówień. Pracownicy rolni lub budowlani, kasjerzy, mechanicy, robotnicy drogowi i inni specjaliści to ci, którzy będą mogli znaleźć pracę w najbliższej przyszłości bez zbędnego wysiłku.

Umiejętności

Kryzys koronowy uwidocznił trzy najważniejsze umiejętności, które pomogą pracownikom utrzymać się na powierzchni.

Elastyczne myślenie. Umiejętność dostosowania się do nowych realiów i nauczenia się generowania genialnych pomysłów na ich podstawie jest prawie najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebują dziś kandydaci. Firmy gdzie rządzili osoby z myśleniem “w ramach standardowych” mają pod czas pandemii na drzwiach wejściowych tabliczki „Zamknięte” . Elastyczne umysły szukają sposobów na dostosowanie się do kwarantanny i zarobienia przynajmniej części pieniędzy.

Samokontrola. Praca, która przełączy się w tryb zdalny, nie będzie wymagała ciągłego monitorowania przez kierownika. Dlatego tylko ci pracownicy, którzy wiedzą, jak sami zorganizować proces pracy i kontrolować go, pozostaną skuteczni, a zatem niezbędni.

Szybkość nauki. Niezbędni będą ci, którzy będą w stanie szybko opanować wiedzę o nieznanej specjalizacji lub opanować nową aplikację do wideokonferencji.

Na materiałach źródłowych artykułu: The Point

Copy link
Powered by Social Snap