НАМ НЕ ФІОЛЕТОВО

НАМ НЕ ФІОЛЕТОВО

Від англійського “work” – праця та “staff” – працівники, робочий персонал.