Categories
Uncategorized

Życie po kwarantannie: jak zmieni się rozmowa kwalifikacyjna

Kwarantanna zmieniła wszystkie dziedziny naszego życia. Zmiany te wpłynęły również na proces zatrudnienia. Przewiduje się, że osoby poszukujący pracy nie będą w stanie uniknąć pytań dotyczących pandemii i osobistego dostosowania się do fal choroby. I chociaż nikt nie będzie wymagał od Ciebie paszportu zdrowotnego, coś się zmieni w procesie zatrudnienia. The Point zebrał prognozy dotyczące możliwych rozmów kwalifikacyjnych w przyszłości i na jakie pytania warto już teraz przygotować odpowiedzi.

Jak zmieni się rozmowa kwalifikacyjna?

Przedstawiciele agencji rekrutacyjnych są przekonani, że format wywiadu online będzie odpowiedni nawet po zakończeniu kwarantanny. Pracodawcy i osoby poszukujące pracy doceniły zalety takiej rozmowy: rozmowa online oszczędza czas i nie wymaga dodatkowych kosztów. Ponadto firmy mogą zacząć zatrudniać pracowników z innych miast lub krajów, w których płaca rynkowa jest niższa lub są lepsi specjaliści z wąskiej branży. W takich przypadkach wywiad online jest najlepszym rozwiązaniem.

Będą jednak kandydaci, dla których rozmowy na żywo nie można zastąpić rozmową wirtualną. Ale ich odsetek będzie niewielki i możliwe że prawdziwa rozmowa kwalifikacyjna zostanie pozostawiona tylko jako końcowy etap zatrudnienia i tylko kilku kandydatów przejdą do tego następnego etapu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w biurze pracodawca może wymagać od kandydata przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa, zapytania o jego zdrowie, a nawet zmierzenia temperatury.

Na jakie pytania powinieneś być przygotowany?

Najprawdopodobniej rekruter będzie zadawać Ci pytania, które pomogą zrozumieć jak dostosowałeś się do nowych warunków pracy, jak reagujesz na stres, jak będziesz się zachowywał w obliczu nowych epidemii. Eksperci przewidują, że będzie można usłyszeć następujące pytania i lepiej przygotować na nie odpowiedzi.

„Czego nauczyłeś się o sobie podczas pandemii i kwarantanny?”

Jest to odmiana popularnego pytania od specjalisty HR: „Powiedz nam o sobie”. Ma tylko na celu poznanie poziomu inteligencji emocjonalnej i zrozumienie, w jaki sposób kontrolujesz swoje emocje podczas wydarzeń kryzysowych. Również informacje o tym, jak kandydat poradził sobie z kwarantanną, pomogą zrozumieć jego odporność, motywację i podejście do pracy.

„Czy jesteś gotowy do pracy w biurze?”

Tak, wielu pracowników ponownie rozważyło swoje poglądy na temat pracy biurowej i chce przejść na format pracy zdalnej. Dlatego szukając nowych pracowników, pracodawcy będą zainteresowani tym, czy kandydat jest gotowy do pracy w biurze i że będzie musiał pojawiać się tam od czasu do czasu. Musisz teraz ustawić dla siebie priorytety i określić, w jakim formacie chcesz pracować w najbliższej przyszłości.

„Czy możesz pracować z domu?”

Z drugiej strony niektóre firmy chcą przenieść większość swoich pracowników do pracy zdalnej. Aby to zrobić, pracownicy muszą posiadać umiejętności samokontroli, chęci, wsparcia technicznego i innych czynników ważnych dla konkretnego pracodawcy. Dlatego osoba rekrutująca może zapytać o sukces Twojej zdalnej pracy, dowiedzieć się, jakie masz na nią zasoby, a nawet czy zorganizowałeś specjalne miejsce pracy.

“Jak spędzasz swój wolny czas?”

To pytanie może zostać zadane przez pracodawcę, aby dowiedzieć się, jak jesteś aktywny i jak wykorzystałeś nadmiar czasu, który nagle pojawił się podczas kwarantanny. W tym miejscu warto wspomnieć o kursach internetowych, które odbyłeś, aby poprawić swoje umiejętności zawodowe lub działalność wolontariacką. Możesz także powiedzieć o hobby, zwłaszcza jeśli jest ono identyczne z twoim zawodem.

Pytania do pracodawcy

Podczas rozmowy pracodawca zawsze czeka na pytania wnioskodawcy, a po kwarantannie należy dodać kolejne do listy. Zapytaj pracodawcę, jakie zasady bezpieczeństwa przestrzega w biurze, jak zorganizowana jest praca zdalna lub (jak) opiekuje się pracownikami, którzy chorują na koronawirusa. Możesz również dowiedzieć się, w jaki sposób nowi pracownicy dostosowują się do pracy zdalnej oraz jak odbywa się szkolenie zdalnie. Zapytaj jakich wyników oczekują od nowych pracowników w ciągu pierwszych kilku tygodni.

Źródło: The Point 

Categories
Uncategorized

Życie po kwarantannie: którzy pracownicy będą potrzebni w kryzysie

Od dawna słyszeliśmy o bezrobociu w przyszłości, zastępowaniu pracowników robotami lub zagrożeniu dla ludzkości spowodowanym globalnym ociepleniem i nadprodukcją. Tak było w 2019 r. ale wraz z nadejściem zagrożenia biologicznego prognozy na przyszłość stały się jeszcze bardziej rozczarowujące. Teraz eksperci przewidują jeszcze większą automatyzację procesów, aby produkcja nie musiała być zatrzymywana, gdy wszyscy zostaną ponownie poddani kwarantannie. Kto będzie w stanie utrzymać pracę oraz jakie umiejętności musisz posiadać, aby pracodawcy chcieli cię zatrudnić? Próbował znaleźć na to odpowiedź The Point

Edukacja

Przewiduje się, że edukacja na ogół będzie bardziej mobilna i będzie wdrążać najnowsze technologie w proces uczenia. Nie chodzi tylko o rozwój edukacji na odległość, ale także o dodanie tradycyjnych metod nauczania i testowania nowej wiedzy. W ten sposób wiedzę można opanować w wygodniejszy sposób.

Także kształcenie ustawiczne stanie się trendem dla zatrudnionych osób. Konieczna będzie poprawa wiedzy lub umiejętności w powiązanych dziedzinach. Równie cenna będzie zdolność pracownika do szybkiego uczenia się i przechodzenia od jednej specjalizacji do drugiej. Tak więc rozwój edukacji będzie pozytywną zmianą, którą wywołała kwarantanna.

Znaczenie technologii

Kwarantanna pokazała, jak ważne jest posiadanie wysokiej jakości połączenia internetowego i możliwość komunikacji online. Dlatego umiejętność korzystania z technologii będzie jedną z kluczowych w najbliższej przyszłości.

Kwarantanna i zakażenie koronawirusem stały się magicznym impulsem, który rozpocznie zastępowanie ludzi w pracy robotami. Przede wszystkim automatyzują monotonną pracę, która nie wymaga żadnej kreatywności, ale polega jedynie na mechanicznym wykonywaniu zadań. W przyszłości poprzez robotów spróbują zastąpić zawody kurierów, sprzedawców, a nawet lekarzy.

Praca zdalna

Wiele znanych globalnych firm już pozwala swoim pracownikom pracować z domu. Z biegiem czasu tendencja ta będzie się umacniać. Dzięki kwarantannie pracodawcy zdali sobie sprawę, że do efektywnej pracy ich pracownicy nie potrzebują wygodnych biur w centrum miasta z placami dla rozrywki i ekspresem do kawy, w pełni radzą sobie z zadaniami z własnego domu. Dlatego firmy zaczną teraz ponownie rozważać potrzebę wynajmu drogiej powierzchni biurowej.

Istnieje wysoka możliwość że wszyscy wkrótce zapomną o zwykłych biurach: będą tam pracować tylko najlepsi pracownicy, a także odbywać się ważne spotkania i konferencje. Większość pracowników przełączy się na pracę zdalna. Freelancerom przewidują erę dobrobytu. W końcu wiele firm w czasach kryzysu woli raczej krótkoterminową współpracę z freelancerem niż zatrudnienie pełnoetatowego pracownika.

Popyt na niepopularne zawody

Roboty nie będą w stanie zastąpić tak wymaganych zawodów jak kierowca lub kurier, a w przyszłości będą one potrzebne. Zdalna obsługa oraz nadmierne przeciążenie sieci i częste awarie sieci mogą powodować zapotrzebowanie na inżynierów i administratorów systemowych. Wraz ze wzrostem sprzedaży online może być większe zapotrzebowanie na specjalistów do przetwarzania tych zamówień. Pracownicy rolni lub budowlani, kasjerzy, mechanicy, robotnicy drogowi i inni specjaliści to ci, którzy będą mogli znaleźć pracę w najbliższej przyszłości bez zbędnego wysiłku.

Umiejętności

Kryzys koronowy uwidocznił trzy najważniejsze umiejętności, które pomogą pracownikom utrzymać się na powierzchni.

Elastyczne myślenie. Umiejętność dostosowania się do nowych realiów i nauczenia się generowania genialnych pomysłów na ich podstawie jest prawie najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebują dziś kandydaci. Firmy gdzie rządzili osoby z myśleniem “w ramach standardowych” mają pod czas pandemii na drzwiach wejściowych tabliczki „Zamknięte” . Elastyczne umysły szukają sposobów na dostosowanie się do kwarantanny i zarobienia przynajmniej części pieniędzy.

Samokontrola. Praca, która przełączy się w tryb zdalny, nie będzie wymagała ciągłego monitorowania przez kierownika. Dlatego tylko ci pracownicy, którzy wiedzą, jak sami zorganizować proces pracy i kontrolować go, pozostaną skuteczni, a zatem niezbędni.

Szybkość nauki. Niezbędni będą ci, którzy będą w stanie szybko opanować wiedzę o nieznanej specjalizacji lub opanować nową aplikację do wideokonferencji.

Na materiałach źródłowych artykułu: The Point

Categories
Uncategorized

Czy Polacy powinni się bać, że Ukraińcy pojadą do pracy w Niemczech?

Nie powinni. Ponieważ wymagania dotyczące kwalifikacji pracownika, umiejętności językowych, odmiennej mentalności i kosztów życia w Niemczech będą kluczowymi przeszkodami dla wielu Ukraińców na drodze do zdobycia wymarzonej pracy w Niemczech. Teraz spójrzmy bardziej szczegółowo na każdy przedmiot.

Wymagane kompetencje

W przyszłości Niemcy będą potrzebować pracowników bez specjalizacji lub kwalifikacji, po prostu – majsterkowiczów, robotników i innych pracowników o niskich kwalifikacjach, ponieważ ludność Niemiec starzeje się, a wsparcie silnej gospodarki i jej ciągły rozwój wymagają nowych świeżych sił. Oczywiście Niemcy nie będą w stanie zapewnić takiej liczby wolnych miejsc pracy tylko kosztem swoich obywateli. Ponadto jednym z powodów ekonomicznych jest uzupełnienie funduszu emerytalnego kosztem osób aktywnie pracujących.

Po przeanalizowaniu pozytywnych doświadczeń Polski, Niemcy zobaczyły perspektywy w pracownikach z Ukrainy. Jednak dziś wszystkie niezbędne nisko wykwalifikowane specjalizacje w Niemczech są „zamykane” na koszt obywateli biedniejszych krajów UE, którzy w przeciwieństwie do Ukraińców nie potrzebują dodatkowych zezwoleń na pracę w Niemczech, wiz, przejść granicznych z inspekcjami itp. Są to na przykład obywatele Bułgarii, Rumunii, Litwy i innych krajów. Dlatego w 2020 r. kwestia pracowników o niskich kwalifikacjach z Ukrainy w Niemczech nie jest istotna.

Jaka jest psychologia wielu Ukraińców którzy wyjeżdżają do pracy za granicę? Ukraińska nauczycielka, lekarz, inżynier, elektryk lub inna osoba o dobrej kompetencji w wykwalifikowanym zawodzie najczęściej jedzie do Polski, by pracować jako sprzątaczka, pokojówka, pracownik fizyczny, sortowacz odpadów itp. Dlaczego tak? Oczywiste jest, że nawet za taką pracę w Polsce otrzymują znacznie więcej niż na Ukrainie w swojej specjalności. Ale dlaczego Ukraińcy nie chcą pracować w Polsce w swoim zawodzie? Ponieważ często na ten zawód w Polsce jest spore zapotrzebowanie i w końcu można zarobić znacznie więcej pracując jako nauczyciel lub inżynier, niż wykonując niewykwalifikowaną pracę. Przede wszystkim z powodu nieznajomości języka. Również ze względu na fakt, że praca w tej samej specjalności w Polsce i na Ukrainie jest inna. Na przykład dla nauczyciela – inny program szkolny oraz system nauczania, szczególnie w historii i naukach humanistycznych. Dla pielęgniarki – niezbędne umiejętności korzystania ze specjalnego sprzętu elektronicznego i nie tylko.

Ale przede wszystkim wydaje się, że Ukraińcy podświadomie programują siebie do takiej pracy. Od samego początku, będąc jeszcze w domu na Ukrainie, szukają w Internecie tak nisko wykwalifikowanych miejsc pracy. Więc później jadą tam do pracy.

Niemcy otwierają rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników, więc większość Ukraińców, którzy chcą wyjechać do Niemiec, aby pracować na zmywaku, sprzątać pokoje hotelowe lub pracować jako pomocnicy budowlani, nie będą w tej chwili mogli tam pracować. Nawet w przypadku wykwalifikowanych pracowników pojawi się kolejna przeszkoda – język niemiecki.

Znajomość języka

Jeśli Ukraińcy przyjeżdżają do Polski całkowicie bez znajomości języka polskiego i po 3 miesiącach mówią po polsku, to w Niemczech taka opcja jest niemożliwa. Polski i ukraiński to języki słowiańskie, bardzo do siebie podobne. Ukrainiec może w ogóle nie mówić po polsku, ale rozumieć 70%-80% treści. Z czasem lepiej uczy się polskiego i w bardzo krótkim czasie może już dobrze mówić i pisać. Wielu Ukraińców początkowo pracuje w Polsce na stanowiskach niższego szczebla, ponieważ nie znają polskiego, ale opanowując go na bardziej przyzwoitym poziomie, wykazują ambicje i szukają pracy w swojej specjalności.

Aby pracować w Niemczech, będą musieli uczyć się niemieckiego na pewnym poziomie, będąc jeszcze na Ukrainie. I to nie jest takie proste. Im starsza osoba, tym trudniej ma żeby nauczyć się języka obcego.

Oczywiście w poszczególnych wakatach będzie wymagany inny poziom biegłości językowej, ale fakt, że będziesz musiał znać niemiecki przed przyjazdem do kraju, jest oczywisty. Wielu Ukraińców, którzy zamierzają tam pojechać, mają nadzieję że będzie można nauczyć się niemieckiego po przyjeździe do Niemiec, ale to nie jest możliwe. Analogia jak w przypadku z Polską nie zadziała. W Polsce Ukraińcy pracowali i uczyli się języka (a niektórzy nie uczyli) w tym samym czasie, a w Niemczech będą musieli z góry znać niemiecki.

Inna mentalność

W Polsce i Czechach, gdzie wielu Ukraińców przyjeżdżają do pracy, mentalność jest nadal słowiańska. Tak, różni się od ukraińskiej, jest bardziej prozachodnią, otwartą i wyemancypowaną, ale wciąż ma wspólne korzenie.

W przypadku Polski, Ukraińców łączy także wspólna kultura, wielu z nich ma powiązania rodzinne, polskie pochodzenie i mieszane rodziny. Podobieństwo języka i kultury przyczynia się do szybkiej adaptacji Ukraińców w Polsce. Większość z nich czuje się w Polsce nawet lepiej jak w domu.

Niemiecki styl życia i kultura są zupełnie inne. Wymagają punktualności oraz porządku we wszystkim. Na poziomie mentalnym Ukraińcy często udają, że są prawdziwi, udzielają pośrednich odpowiedzi i próbują coś kombinować. W Niemczech takie zachowanie jest niedopuszczalne.

Ponadto Ukraińcy lubią mieć swobodę osobistą w każdej działalności. Ukrainiec wykona pracę szybko i skutecznie, ale nie toleruje, gdy przełożony stoi nad nim lub kiedy ktoś mówi mu, co robić i jak to zrobić. Niemieccy pracodawcy często lubią oglądać pracę swoich pracowników. W Niemczech czas pracy to czas pracy. Jeśli płacą za minutę, będziesz musiał pracować. Żadnych przerw na palenie tytoniu, na kawę ani rozmów w pracy. Musisz nawet szybko iść do toalety. W porównaniu z polską stosunkową łatwością pracy, wielu Ukraińców nie będą chcieli pracować w Niemczech. Zwłaszcza jeśli wezmą pod uwagę koszt miesięcznego zakwaterowania w Niemczech.

Koszt życia w Niemczech

Płace w Niemczech są wyższe – to prawda. Zarobki też – odpowiednio. Ale podatki są również znacznie wyższe. Oznacza to, że po zdobyciu określonej kwoty zostaniesz potrącony o wiele więcej niż w Polsce, a „na rękę” nie dostaniesz tyle, ile się spodziewałeś na początku. Ponadto nie będzie 12 godzin pracy, dzięki czemu Ukraińcy w Polsce zarabiają dość duże sumy. W Niemczech pracuje się 8 godzin dziennie.

Opłata mieszkania w Niemczech jest również znacznie wyższą niż w Polsce. Odnośnie kosztów wyżywienia – wszystko zależy od tego, gdzie go kupować, ale ceny często są również wyższe niż w Polsce, chociaż nie koniecznie.

Dlatego ostatecznie należy policzyć, ile dochodu netto uzyskano w Polsce, a ile w Niemczech. Dochód netto to kwota, która pozostała po opłaceniu mieszkania, transportu, zakupu żywności, zapłaty za Internet i komunikację mobilną oraz innych potrzeb.

Podsumowanie

Do Niemiec pojadą ukraińscy specjaliści którzy będą mieli język niemiecki na wysokim poziomie. Nie będzie ich tak wielu, jak mogłoby się wydawać. A nawet wielu z nich po pewnym czasie wróci do Polski.

Wielu ukraińskich specjalistów już prowadzi zrównoważony styl życia w Polsce. Otrzymali zezwolenie na pobyt (karta pobytu czasowego, karta rezydenta UE) na podstawie pracy, więc będą trzymać się Polski, aby nie stracić wszystkiego co mają. Wiele z nich mają własne mieszkania w Polsce, mieszkają tu z rodzinami, a ich dzieci uczęszczają do lokalnych szkół. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Niemczech są wyższe pensje, niewiele osób opuści „osiedlone miejsce w Polsce”, ponieważ nawet tutaj zarabiają tyle, że mają dość, by utrzymać rodzinę, a nawet odłożyć pieniądze.

Ponadto polska gospodarka stale się rozwija, a zarobki Ukraińców w Polsce również rosną każdego roku. Dlatego nie powinniśmy obawiać się masowej emigracji Ukraińców do Polski. Przynajmniej na razie, kiedy Niemcy zapraszają do pracy tylko specjalistów.

 

 

Categories
Uncategorized

Aby dostać pracę na Ukrainie, pracownik powinien mieć cechy superbohatera

Superbohaterowie nie otrzymują nagrody finansowej za swoją pomoc. Są rodzajem altruisty, ponieważ pomagają ludziom za darmo, z powołania. Niektóre cechy superbohaterów można dostrzec w relacji między ukraińskim pracownikiem a pracodawcą. Na Ukrainie pracownicy często pracują za taką pensję, że nawet nie można jej uznać za pensję, to znaczy pracownicy ukraińscy są rodzajem superbohaterów, poświęcają swój czas i umiejętności pracodawcy, dla jego wzrostu i wzbogacenia, wiedząc, że mają tylko jedno życie i czas który szybko mija.

Ale dzisiaj nawet nie mówimy o tym, ale o wymaganiach ukraińskich pracodawców wobec pracowników. Oferty pracy często obejmują takie wymagania, że aby zostać zatrudnionym do tej pracy, musisz być superbohaterem lub przynajmniej mieć jakieś niezwykłe umiejętności. Patrząc na wymagania dotyczące wolnych miejsc pracy tak i chcę się powiedzieć: „Poważnie?” i dodać – „za taką pensję?”.

Czasami wydaje się, że ukraińscy pracodawcy są taсy aroganci, że po prostu nie czują otaczającej ich rzeczywistości. Lub wygląda na to, że ukraińscy pracodawcy żyją w innej rzeczywistości. Lub może nie wydaję się? Na przykład, w jednej ofercie pracy znajdziemy wymagania biegłej znajomości języka angielskiego, 2-letniego doświadczenia zawodowego, zdolności do pracy w warunkach stresowych, dużej umiejętności komunikacyjnej, możliwości pracować w weekendy przy potrzebie, być przygotowanym na wyjazdy służbowe, pożądane jest poznanie dodatkowych języków obcych oprócz angielskiego, umiejętności dotyczące edycji zdjęć, filmów, poprawiania tekstu, publikowania artykułów na stronie internetowej firmy, a także publikowania postów w sieciach społecznościowych, i wszystko to za … 10000 UAH miesięcznie! To mniej niż 330 Euro lub tylko 1400 złotych. Takie pieniądze można zarobić w Polsce bez stresu za 1,5 tygodnia, sortując towary w magazynie lub za tydzień pracy na zmywaku w sezonie. A mając te wszystkie umiejętności zawodowe wymagane w ukraińskiej ofercie w Polsce da się zarobić co najmniej 4000 złotych miesięcznie. Jednocześnie nikt nie będzie wymagał doświadczenia zawodowego i nie potrzebuje dyplomu. Nadal masz pytania czemu Ukraińcy wybierają Polskę jako kraj do pracy i zamieszkania?

Na Ukrainie „poważni” pracodawcy, właścicieli zakładów pracy oraz fabryk zarabiają w dolarach i euro, sprzedając swoje produkty za granicą, otrzymując za to walutę, a swoim pracownikom płacą groszy w hrywnach ukraińskich. Oto właśnie tajemnica super bogatych ukraińskich oligarchów, nadwyżki, groszy zamiast normalnych pensji pracownikom i spadek gospodarki. Ponieważ za te groszy co się nazywają ukraińską pensją pracownicy nie mogą być wypłacalni, kupują tylko niezbędne rzeczy, więc handel w kraju jest w trybie “stop”.

Oczywiście wielu samych Ukraińców zgadza się na takie warunki lub pracuje z cichym niezadowoleniem, ale za cichą zgodą. I wszystko byłoby niczym, gdyby nie wymagania dotyczące tych ofert pracy, na które po prostu nie można nie zareagować. Cóż, pracodawco, jeśli już stawiasz takie żądania, zapłać odpowiednio nie? Lub po prostu napisz – jest to wynagrodzenie, jest to następująca lista obowiązków, ale nie wymagaj już tego doświadczenia i dyplomów. Odpowiednia osoba nie przyjdzie do pracy z takim wynagrodzeniem. Nigdy.

Nic dziwnego, że ukraińscy specjaliści śmieją się, patrząc na takie oferty pracy pod względem wykonalności ekonomicznej, poczucia własnej wartości i zdrowego rozsądku oraz wybierają pracę za granicą, w szczególności w Polsce.

Za granicą Ukrainiec może znaleźć godną pracę według swoich kwalifikacji, ponieważ ma wiedzę, doświadczenie i umiejętności. A nawet jeśli szczerze pragnie nauczyć się czegoś nowego i otwarcie powie o tym pracodawcy. Na Ukrainie nie ma równych szans. Bez wpływowych znajomych nie osiągniesz prawie nic, w tym w sferze zawodowej, z kilkoma wyjątkami.

Categories
Uncategorized

Polskie firmy pomogą Ukraińcom znaleźć legalną pracę w Niemczech

Wydaje się to trochę paradoksalne. W końcu sama Polska jest zainteresowana pozostaniem pracowników z Ukrainy w kraju. Ale z jednej strony mamy kraj, rząd i interesy oraz strategie państwa a z innej strony – prywatne firmy, agencje pracy oraz pośredników. I często interesy państwa a interesy prywatnych firm mogą nie być podobne.

Prywatne firmy liczą na interes, zysk. Zasadniczo polskim agencjom zatrudnienia obojętnie, kto zapłaci za znalezionego pracownika – polski pracodawca lub pracodawca niemiecki. Jeśli np. w maju 2020 r. Polski pracodawca płaci polskiej agencji pracy średnio 700-1000 złotych za niewykwalifikowanego pracownika i 1500-2000 złotych lub więcej za znalezienie specjalisty (spawacza, kierowcy ciężarówki, elektryka), te same liczby można otrzymać w Niemczech ale w euro.

Ponadto polskie agencje zatrudnienia doskonale wiedzą, jak współpracować z niemieckimi pracodawcami i agencjami. W końcu wiele polskich agencji zatrudnienia od wielu lat wysyła Polaków do pracy w Niemczech. Co powstrzymuje ich przed przekwalifikowaniem i wysłaniem Ukraińców do pracy w Niemczech oprócz Polaków? Co więcej, nie jest to takie trudne, najważniejsze jest wzięcie pod uwagę niuansów prawnych. Kilku dodatkowych pracowników biurowych mówiących po ukraińsku może być potrzebnych do nawiązania kontaktów z pracownikami ukraińskimi, a polski dział kontraktów agencji będzie już w bezpośrednim kontakcie z niemieckim pracodawcą lub agencją. Wszystko to jest stosunkowo łatwe i szybkie do rozwiązania dzięki wcześniej zaplanowanej strategii.

Wiele ukraińskich mediów masowo „smakują” temat, że Polska ucierpi na tym, że Ukraińcy wyjeżdżają do Niemiec. Po pierwsze, nie będzie masowego wyjazdu, a dlaczego dokładnie można tu przeczytać tutaj, a po drugie, Polacy znajdą sposób na zarobienie pieniędzy na tym zjawisku i nie pozostaną się bez zysku.

Faktem jest, że polskie agencje mają zupełnie inny poziom komunikacji kulturalnej i biznesowej. Dotyczy to stylu komunikacji i nawiązywania kontaktów z pracodawcami, jak i potencjalnymi pracownikami. Polska przebywa w proeuropejskiej przestrzeni kulturalnej znacznie dłużej niż Ukraina. Co więcej – Ukraina nie jest w tej przestrzeni całkowicie nawet dzisiaj. Dlatego polskie agencje zatrudnienia wkrótce będą mogły świadczyć usługi zatrudnienia Ukraińcom w Niemczech. Mają na to wszystko – wykwalifikowaną kadrę, w tym Ukraińców mówiących po polsku, niemiecku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku, opracowane schematy pracy, kontakty i połączenia w Niemczech, bliskość Niemiec i całkowicie swobodny przepływ między krajami, a także jako obywateli Unii Europejskiej mają możliwość zarejestrowania w Niemczech własnych firm i przedstawicielstw.

Ukraińskie agencje nie będą w stanie konkurować w pełni z polskimi agencjami zatrudnienia. I nie chodzi tu tylko o oddalenie geograficzne, bycie poza UE i korupcję w kraju, ale także o kulturę prowadzenia działalności gospodarczej i kulturę komunikowania się z ludźmi.

Kiedy w poszukiwaniu pracy zawitasz do polskiej agencji pracy, dostajesz kawę lub herbatę, pracownicy uprzejmie pytają jakiej pracy szukasz, w jakiej dziedzinie jesteś specjalistą, mogą zaproponować wypełnić CV. Jeśli w tej chwili nie ma odpowiednich wakatów dla Ciebie, zostaniesz o tym bezpośrednio poinformowany. Gdy pojawią się odpowiednie oferty pracy, przedstawiciel agencji zadzwoni do Ciebie oferując pracę. Jeśli w polskiej agencji jest dla Ciebie praca, opis będzie w pełni odpowiadać warunkom.

Na Ukrainie agencje często starają się znaleźć osobę na wolne stanowisko za granicą za wszelką cenę, aby tylko osoba wyjechała do Polski czy innego kraju. Często nawet otwarcie kłamią, obiecującą pracę za fachem, ale w rzeczywistości okazuje się, że osoba przyjeżdża do ciężkiej pracy fizycznej. Często wykorzystują sytuacje tak zwanej beznadziejności, ponieważ wiedzą, że dana osoba wydała ostatnie pieniądze na podróż i będzie musiała pracować przynajmniej przez jakiś okres, aby wrócić do domu. Na przykład elektryk z Ukrainy według zapewnień ukraińskiej agencji pojechał do Polski pracować na elektrowni a w rzeczywistości dostał pracę na fabryce produkcji kabli elektrycznych do samochodów. Albo pracownik pojechał na „sortowanie plastiku” a trafił na fabrykę przerobu różnego rodzaju brudnych śmieci. Lub pojechał do pracy jako spawacz a praca okazała się wydobyciem węgla. To wszystkie historie z życia prawdziwych ludzi, którzy zostali oszukani przez ukraińskich pozbawionych skrupułów pośredników i agencje.

Co do postawy niektórych osób rekrutujących, sekretarek i innych pracowników w ukraińskich agencjach pośrednictwa pracy do potencjalnych pracowników, jest ono często niegrzeczne, pogardliwe lub aroganckie. Oczywiście istnieją na Ukrainie agencje działające w dobrej wierze, ale jest ich bardzo niewiele.

Opcja tego typu oszukania ukraińskiego pracownika nie będzie działać z Niemcami, ponieważ potrzebni są tam specjaliści. Jeśli do niemieckiego pracodawcy zostanie wysłany z Ukrainy malarz samochodowy który nie ma pojęcia ani o tonach farby ani co to jest kompresor, zostanie odesłany do domu a pracodawca nie będzie już współpracować z taką agencją. To samo dotyczy poziomu języka niemieckiego. Niemcy bardzo jasno określają wymagania dotyczące przyszłego pracownika. Jeśli wymagają znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1, to ma być B1, a nie niżej. W ukraińskich agencjach zatrudnienia CV pracowników jest zwykle opracowywane przez samych rekruterów, dlatego często upiększają je nieistniejącymi faktami lub zniekształcają istniejące fakty. Na przykład, jeśli Ukrainiec uczył niemieckiego w szkole, w CV zostanie zapisany „poziom podstawowy”. Jest to poziom co daje możliwość komunikowania się na podstawowe codzienne tematy. Ale jeśli ten Ukrainiec zna tylko „Guten Tag”, to po przyjeździe do Niemiec niemiecki pracodawca będzie bardzo rozczarowany i nie przyjmie takiego pracownika.

Ukraińskie życie codzienne często opiera się na samooszukiwaniu się. Wielu chcą wierzyć w to, czego tak naprawdę nie ma. Ponadto wiele rzeczy są robione tylko dla pięknego obrazu. Udawanie, postrzeganie pożądanego za prawdziwe – to pozostałość po sowieckiej przeszłości. Niestety na Ukrainie jest tego jeszcze wiele. Ze sfery państwowej ten styl zachowania przeniósł się na życie powszechne prawie każdego Ukraińca. Może dlatego ukraińskie agencje pracy często starają się upiększać wszystko tam gdzie to jest możliwe.

Takie podejście nie będzie działać w przypadku pragmatycznych i punktualnych Niemców. Jeśli Ukraińcy często jeszcze znajdują porozumienie ze swoimi polskimi kolegami, także Słowianami, będzie to bardzo trudne lub niemożliwe z Niemcami.

Tak więc, jeśli Niemcy otworzą swoje granice dla ukraińskich pracowników i będą mogli legalnie pracować w Niemczech, radzimy Ukraińcom wziąć pod uwagę polskie agencje zatrudnienia. W przypadku agencji ukraińskich należy wybierać tylko sprawdzone, duże agencje, które istnieją na rynku od wielu lat.

Autor: Sergii Budim

 

 

Categories
Uncategorized

Jak stworzyć harmonogram zdalnej pracy, który będzie dla Ciebie odpowiedni

Okres kwarantanny zmusił wielu do odkrycia zdalnej pracy. Dla osób, które nigdy nie pracowały jako freelancer lub w domu, ten okres stał się prawdziwym wyzwaniem. Sporo osób odczuli, że praca w domu nie jest wypoczynkiem, a wiele zadań wymaga znacznie więcej czasu niż w „trybie biurowym”. Jak stworzyć skuteczny tygodniowy harmonogram pracy, który pozwoli Ci wykonywać zadania, zarządzać wieloma projektami i utrzymywać równowagę między pracą a życiem osobistym, powiedział The Point

Ustaw granice czasowe dla pracy w ciągu dnia

Bez sygnałów społecznościowych, aby opuścić biuro pod koniec dnia, wielu zdalnych pracowników pracuje dłużej i ma mniej czasu na prywatność.

Omów swój harmonogram pracy ze swoimi przełożonymi i współpracownikami, aby Twój zespół wiedział, kiedy jesteś dostępny. Do oznaczania godzin pracy i wolnych od pracy można użyć różnych programów do planowania.

Zaplanuj czas na regularne cotygodniowe obowiązki

Każde zadanie ma kilka tygodniowych obowiązków, które należy wykonywać regularnie. Aby oddzielić te obowiązki od projektów, które wymagają więcej czasu, wyznacz dla nich osobny okres i oznacz go dla siebie.

Może to być na przykład sprawdzanie e-mail lub monitorowanie konkurencji. Nie marnuj więcej czasu na regularne obowiązki niż powinieneś, jeśli twoje zasoby są potrzebne do pokrycia innych pilnych zadań.

Skoncentruj się na wykonywanym zadaniu

Czasami wykonywanie pewnego zadania zajmuje godzinę lub dłużej. Pokusa, aby sprawdzić wiadomości mailowe może być rozpraszająca a wykonanie zadania – powolne.

Z tego powodu warto zaplanować czas na wykonanie głównego zadania, a także czas potrzebny na tworzenie kreatywnych projektów, takich jak strategie dotyczące treści lub publikacje. Pomaga to zachować równowagę między rutynową pracą a nieoczekiwanymi zadaniami.

Zaplanuj regularne spotkania online ze współpracownikami

Kolejnym problemem jest oddzielenie od zespołu i brak widoczności firmy. Aby uniknąć tych barier, planuj regularne wirtualne rozmowy kawowe z kolegami.

Regularne spotkania pomagają pracownikom zdalnym lepiej poznać swój zespół, trzymać rękę na pulsie i uzyskiwać cenne informacje, których nie można uzyskać na dużych wirtualnych spotkaniach zespołu.

Uwzględnij poranną rutynę

Praca zdalna nieustannie kusi, aby wstać 15 minut przed rozpoczęciem dnia roboczego. Ale jak pokazuje praktyka, poranna rutyna, którą ludzie wykonują przed przybyciem do biura, pomaga im dostosować się do dnia roboczego.

Pracując zdalnie, poświęć trochę czasu dla siebie zanim zaczniesz pracę. Oglądaj serial, czytaj książkę, ćwicz, po prostu rób coś, co poprawi ci humor na cały dzień.

Każdego dnia znajdź czas na przerwy

Oprócz czasu na poranne dbanie o siebie, powinieneś również pamiętać że ważne jest robić przerwy pod czas dnia roboczego.

Jednym z największych nieporozumień jest oświadczenie, że pracując z domu, osoba odpoczywa i ma więcej czasu dla siebie. W rzeczywistości tak nie jest.

Robienie przerw może być trudne, gdy masz wrażenie, że tworzysz świetne treści lub pracujesz na czas. Ale przerwy na czas mogą pomóc w zapobieganiu wypalenia i zwiększyć kreatywność.

Odbywaj spotkania 1-2 razy w tygodniu

Zaplanuj niezbędne spotkania na początku tygodnia. Jeśli jest taka potrzeba i okazja, poświęć jeden lub dwa dni całkowicie na spotkania uwalniając w ten sposób resztę tygodnia.

Dzięki temu w dni wolne od spotkań będziesz mógł pracować nad swoimi zadaniami i projektami, całkowicie się na nich koncentrując.

Zostawiaj miejsce na niezaplanowane zadania

Jeśli jesteś bardzo zorganizowaną osobą, może dla Ciebie być trudno uniknąć planowania każdej sekundy dnia, ale ze względu na pracę zespołową musisz zostawić miejsce w swoim kalendarzu na niezaplanowane zadania.

W ten sposób będziesz mieć pewną przestrzeń do „manewru”. Harmonogram nie zostanie zmieniony przez nieoczekiwane zadanie, a jeśli projekt wymaga trochę więcej czasu niż się spodziewałeś, będziesz go miał.

Źródło: The Point 

 

 

Categories
Uncategorized

Produkcja na Ukrainie: punkty problemowe i dynamika wynagrodzeń

Sektor produkcyjny na Ukrainie jest liderem pod względem liczby wolnych miejsc pracy i, w rzeczywistości, jednym z głównych pracodawców w kraju. Niemniej jednak z wielu powodów produkcja nie jest idealną branżą pracy dla wielu Ukraińców i w związku z tym ukraińskie pracodawcy produkcyjni mają poważne trudności z pozyskaniem personelu. Sądząc po dynamice liczby wolnych miejsc pracy, przemysł na Ukrainie ma chroniczny brak personelu i stałe zapotrzebowanie na personel, pisze The Point.

Ogólnie rzecz biorąc, kwartalna liczba wolnych miejsc pracy w produkcji wynosząca 30 000 pozycji jest faktem na ukraińskim rynku. Pierwszy kwartał roku na Ukrainie tradycyjnie wykazuje wzrost liczby osób chcących zmienić pracę. Przyczyną tej migracji może być niepłacenie rocznej premii i niezadowalający przegląd wynagrodzeń na rok przyszły dla pracowników oraz chęć znalezienia wygodniejszego miejsca pracy. Następnie następuje spadek aktywności osób poszukujących pracy i stopniowy wzrost w drugiej połowie roku. Jednak liczba CV jest znacznie mniejsza niż liczba wolnych wakatów.

Jedna trzecia wszystkich ofert dla kandydatów, którzy są gotowi przeprowadzić się do innego miasta na Ukrainie, znajduje się w Kijowie. Co ósmy wakat znajduje się w Dnieprze, a co dziewiąty w Charkowie. Po 5% mają Lwów i Odessa, tuż za nimi Zaporoże, a następnie inne stolicy obwodów. Ważny niuans: 6% pracowników produkcyjnych z Ukrainy szuka pracy w innych krajach.

Głównym powodem „nie zamknięcia wakatów” jest powód finansowy. Nie ma tak wielu zawodów, w których pracodawcy oferują więcej oczekiwań kandydatów. Nie ma tak wielu zawodów, w których pracodawcy oferują więcej oczekiwań kandydatów.

W sektorze produkcyjnym na Ukrainie rozwinęła się sprzeczna sytuacja – pomimo braku personelu i trudności w przyciąganiu go, pracodawcy nie zawsze mają wystarczające możliwości (lub chęć), aby praca była atrakcyjna finansowo. W rezultacie – wolne miejsca pracy, rotacja pracowników i migracja pracowników za granicę, gdzie taka praca jest opłacana znacznie lepiej. Jeśli sytuacja nie ulegnie znaczącej zmianie, niedobór specjalistów na Ukrainie tylko się pogorszy.

Na materiałach: The Point

Categories
Uncategorized

Jak sprawić, by powrót do biura był wygodny

Władze stopniowo wdrażają kroki ułatwiające kwarantannę, a pracodawcy przywracają swoich pracowników do pracy biurowej. Jeśli dopiero przyzwyczaiłeś się do pracy zdalnej, może być trudno również dostosować się do biurowego rytmu życia. The Point zebrał jednak najskuteczniejsze wskazówki, które sprawią, że Twój powrót będzie bezbolesny, a nawet radosny.

Zacznij przygotowywać się wcześniej

Za kilka dni, a najlepiej za tydzień przed pierwszym wyjściem z domu do biura, przywróć do życia wczesny wzrost, harmonogram pracy i zwykłe rytuały. Pozwól ciału ponownie przystosować się do przebudzenia o 6:00 rano. Ale rozpoczynaj pracę nie wcześniej niż zwykle i zakończ pracę zgodnie z harmonogramem, aby uniknąć przepracowania i pozbyć się nawyku pracować 24/7. Przypomnijmy jeszcze raz o tym, jak ważna jest zmiana piżamy na strój biznesowy i zaplanowane lunche.

Wracaj stopniowo

To stopniowość daje twojemu ciału możliwość przyzwyczajenia się do nowego, choć wcześniej tak zwykłego trybu życia. Jeśli masz taką możliwość, umów się ze swoim pracodawcą na stopniowy powrót do życia biurowego. Po pierwsze, możesz przełączać się między pracą zdalną i biurową lub pracować według elastycznego harmonogramu. Jeśli nie ma szans na stopniowy powrót do rytmu pracy – słuchaj swojego stanu emocjonalnego, nie przeładowuj się żmudnymi zadaniami i odpoczywaj po pracy.

Zaplanuj swój powrót

Podczas gdy transport publiczny, usługi lub sklepy nieżywnościowe działają w trybie ograniczonym, ważne jest, aby zaplanować swój powrót. Określ więc, jak dostaniesz się do biura, ile czasu będziesz musiał spędzić w drodze, biorąc pod uwagę zatłoczenie lub brak transportu publicznego. Jeśli jesteś przyzwyczajony do jedzenia w przytulnej restauracji w pobliżu centrum biznesowego, dowiedz się, czy pracują „na wynos”, czy otwierają letni taras – w przeciwnym razie możesz wziąć lunch z domu lub zamówić go gdzie indziej.

Postępuj zgodnie ze środkami bezpieczeństwa w biurze

Po powrocie do biura błędem jest zakładanie, że niebezpieczeństwo minęło. Musisz jeszcze dokładniej przestrzegać zasad higieny osobistej: stale dezynfekuj lub myj ręce, wycieraj komputer i telefon, nie zapomnij posprzątać na pulpicie. Nie spiesz się, by przytulić kolegów, których brakowało od dwóch miesięcy, zrezygnuj z uścisków dłoni i nie zbieraj się w dużych firmach w niewentylowanych pokojach. Ułatwienie kwarantanny nie jest zwycięstwem nad pandemią, więc ignorowanie maski lub nie utrzymywanie dystansu jest dość lekkomyślne.

Zorganizuj głód informacji

W pierwszych dniach po powrocie do pracy ważne jest, aby odpoczywać właściwie. Dlatego w tym okresie lepiej nie przesycać się informacjami: spędzaj mniej czasu w sieciach społecznościowych, powstrzymuj się od oglądania wiadomości, nie zbieraj wątpliwych plotek. Głód informacji i odpoczynek najlepiej pomogą twojemu ciału dostosować się do nowych realiów czynności biurowych.

Poszukaj korzyści

Jeśli należysz do osób, którym się spodobała praca zdalną i nie chcesz wracać do biura – pomyśl jednak o korzyściach płynących z pracy biurowej. Po pierwsze, zwiększy się twoja aktywność fizyczna, co oznacza, że ​​będziesz zachwycony pracą i aktywnym wypoczynkiem. Po drugie, twój krąg komunikacji w końcu się rozszerzy, a komunikacja w zespole stanie się prostsza i jaśniejsza. Po trzecie, będzie ci łatwiej zdyscyplinować się, nie będziesz patrzeć bez końca w lodówkę, a dom ponownie stanie się miejscem rekreacji a nie pracy.

Plan ‘B’

Powrót do biura jest dla ciebie globalną tragedią, a strach przed zatłoczonym transportem publicznym powoduje, że chowasz się pod kołdrę? Istnieje wyjście. Prawdopodobnie, tylko dzięki kwarantannie udało ci się zrozumieć, że praca w domu sprawia ci prawdziwą przyjemność. Nigdy nie jest za późno przekwalifikować się na wolnego strzelca czyli freelancera.

Źródło: The Point

Categories
Uncategorized

Fryzjer z Ukrainy

Szukasz fryzjera z Ukrainy do pracy w własnym salonie piękności? Lub masz pomysł na powiększenie własnego salonu i brakuje Ci rąk do pracy? Wielu właścicieli salonów fryzjerskich w Polsce rzeczywiście rozwiązało ten problem, zatrudniając wykwalifikowanego fryzjera z sąsiedniego kraju. Co prawda, przed zatrudnieniem pracownika zawsze warto wiedzieć więcej. To jakie są cechy ukraińskiego fryzjera – może twego przyszłego pracownika a może też Pani która co miesiąc tworzy dla ciebie fryzurę. Fryzjer z Ukrainy – jaki on jest?

Często nawet nie wyobrażasz ilu ukraińskich fryzjerów pracuje w Polsce. Jednak większość z nich to kobiety. Dlaczego kobiety? W czasach poradzieckich, kiedy szkolono większość ukraińskich fryzjerów pracujących dzisiaj, kultywowano stereotypy, że mężczyźni powinni zarabiać, robiąc wyłącznie „męskie”, odważne rzeczy, takie jak spawanie, budownictwo, inżynieria, lub np. kierować ciężarówką i tak dalej. Piękno uważano za zawód wyłącznie kobiecy i dla faceta pracować lub uczyć się na fryzjera wydawało się czymś… haniebnym. Dlatego na Ukrainie przez długi czas tylko kobiety mogły być postrzegane jako fryzjerki.

Fryzjerka z Ukrainy

Dziś w polskich salonach fryzjerskich większość fryzjerów z Ukrainy to kobiety. Często większość z nich może rozmawiać z akcentem, dlatego możesz zrozumieć, że Pani która zajmuję się twoimi włosami najprawdopodobniej pochodzi z Ukrainy. Takie panie z reguły wspierają rozmowy na różne tematy, a wizyty do fryzjera stają się nie tylko koniecznością, ale także przyjemną rozrywką.

Osobiście znam taką Pani w Krakowie. Pracuje w jednym z salonów fryzjerskich w pobliżu Galerii Krakowskiej. Jakoś przyszedłem tam z intencją obciąć włosy. Przywitałem się, czekałem na swoją kolej. Zaczęliśmy rozmawiać. Zauważyłem, że Pani rozmawiała z akcentem. Zapytałem, czy Pani nie jest przypadkowo z Ukrainy. Okazało się że tak, ale do Polski przyjechała jeszcze 15 lat temu, czyli jeszcze do tego jak to stało mainstreamem. W czasie naszej rozmowy a jej pracy przyszło jeszcze 3 osoby – chłopak z dziewczyną z Ukrainy oraz chłopak z Polski.

Zapytałem jakich klientów jest więcej – Ukraińców czy Polaków. I czy Ukraińcy idą “do swoich”. Powiedziała że jest pół na pół. Jest kilku stałych polskich klientów. Jest kilku stałych klientów ukraińskich. Są Ukraińcy, którzy przychodzą raz do niej a raz do polskiej koleżanki. Polaków jest więcej w piątek po południu oraz wieczorem – kiedy szykują się do imprez piątkowych. Ukraińców jest więcej w sobotę popołudniu – kiedy już po pracę.

Plusy mężczyzny fryzjera z Ukrainy

Nie boi się eksperymentów i chętniej opanowuje nowe techniki i trendy.

Może przynieść coś nowego. Pracując w jednym kraju i jednym mieście, możesz przestać się rozwijać lub wejść do strefy komfortu. Nowy ukraiński specjalista na bank wprowadzi nowe fryzury, które polubią klienci. Przede wszystkim dotyczy to fryzur damskich.

Specjaliści mężczyźni z Ukrainy to przeważnie osoby, którzy specjalnie mieli studia w swoim zawodzie. Ukraińskie fryzjerki mogą mieć zawód fryzjera, ale również być manikiurzystką.

Ukraińscy fryzjerzy często uczęszczają na różne kursy fryzjerskie, szkolenia, praktyki w swoim kraju, w Polsce oraz za granicą. Dlatego są to wysokiej klasy fachowcy.

Fryzjer również dobrze zarabia na Ukrainie. Na pewno przyjechał do Polski nie z desperacji (jak większość robotników fizycznych z Ukrainy), ale dlatego, że chce się rozwijać i zarabiać jeszcze więcej.

Jeśli szukasz dobrego fryzjera dla siebie lub otwierasz własny salon fryzjerski, powinieneś poszukać specjalisty który cechuje się niezbędnymi umiejętnościami.

Jakie są cechy dobrego fryzjera?

  • Praktyka w fryzjerstwie
  • Ciągłe doskonalenie zawodowe – podążanie za trendami
  • Umiejętność korzystania ze sprzętu fryzjerskiego
  • Znać niezbędne narzędzia fryzjerskie
  • Wytrzymałość i samokontrola
  • Wysoki poziom kultury osobistej
  • Umiejętność pracy z klientami
  • Obserwacja za klientem – jeśli klient lubi porozmawiać, zadaje pytania – warto wesprzeć rozmowę; jeśli klient milczy – nie zawracaj mu głowy rozmowami
  • Konieczne jest posiadanie, wytrwałość i cierpliwość

Istnieje wiele innych cech dobrego fryzjera, ale dziś zwróciliśmy uwagę na główne. Warto wiedzieć że na Ukrainie jest wiele dobrych fachowców w każdym zawodzie, również w fryzjerstwie. Życzymy powodzenia w znalezieniu dobrych fryzjerów.

Ile kosztuje fryzjer na Ukrainie?

Na sam koniec to o co często pytają Polacy. Ile kosztuje fryzjer na Ukrainie. To zależy od miasta. W stolicy (Kijowie) lub innym dużym mieście w zwykłym salonie fryzjerskim wydamy około 150 hrywien (25 PLN) za fryzurę męską – dane na Maj 2020. Jeżeli pójdziesz do barbershop – może być drożej lub o wiele drożej. Ale mając od 25 do 50 złotych wystarczy żeby obciąć włosy w Kijowie.

Inne ukraińskie miasta łącznie ze stolicami obwodów oraz rejonów o wiele tańsze ze względu na niezbędność odwiedzenia fryzjera.

W małych miasteczkach na Ukrainie ceny na usługi fryzjerskie dla mężczyzn różnią się od 10 zł do 25 zł. (Maj 2020)

Fryzjer damski na Ukrainie z reguły od 20 zł do 70 zł w przeliczeniu na złote, w zależności od miasta oraz od złożoności fryzury i procedur. (ceny na rok 2020).

Pamiętaj, że na Ukrainie cena fryzjera zależy od rozmiaru miasta. Z reguły im mniejsze miasteczko i mniejsza konkurencja oraz im mniej turystów (lub w ogóle nie ma) – tym taniej usługi fryzjera, startując nawet od 8 złotych za fryzurę męską. Ogólnie, w porównaniu do Polski, ceny w 1,5 – 2 razy niższe.

 

Categories
Uncategorized

Specjaliście ukraińskiemu łatwiej jest znaleźć pracę w Polsce niż na Ukrainie

W Polsce cenione są umiejętności zawodowe. Polscy pracodawcy natychmiast oceniają potencjał przyszłego pracownika. Taka współpraca jest przydatna dla obu – pracownik z Ukrainy ma możliwość rozwoju w sferze zawodowej, a pracodawca z Polski na tym zarabia, również w niektórych przypadkach podnosi ocenę firmy przez wykwalifikowanych specjalistów itp.

Na Ukrainie nawet dzisiaj żeby dostać dobrą (dobrze płatną) pracę, jak przy sowietach w czasach tak zwanego „rozwiniętego socjalizmu”, pozostają ważne znajomości, łapówki, przekupstwo ale w zadnym razie NIE UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNE.

Jak zwykle dzielę się osobistym doświadczeniem. (Dla tych kto mnie nie zna – pochodzę z Ukrainy z rodziny Polsko-Ukraińskiej, obecnie mieszkam w Polsce). Z wykształcenia jestem tłumaczem angielsko-ukraińskim oraz ukraińsko-angielskim. W dyplomie ukraińskiego uniwersytetu mam wpis: „tłumacz”, co jest dość rzadkim zjawiskiem dla Ukrainy, ponieważ w dyplomach większości tłumaczy ukraińskich można znaleźć tylko „nauczyciel języka angielskiego”. Znam ten zawód nie tylko z teorii, ale także z 10-letniego doświadczenia w tłumaczeniach, w tym również z życia w anglojęzycznym środowisku Kanady.

Znalezienie pracy na Ukrainie po studiach bez doświadczenia nie jest łatwym zadaniem. Tak, w 2009 roku zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjna o pracę jako tłumacz w wielkiej hucie szkła pod Kijowem. Ze wszystkich aplikantów wybrano tylko mnie i jeszcze jedną dziewczynę. W sumie nie zostałem zatrudniony jako tłumacz w tym zakładzie. Wyjaśniono mi, że językiem ojczystym właściciela zakładu jest niemiecki. Dziewczyna, która ze mną przeszła, znała także niemiecki i miała trzy lata doświadczenia w pracy w biurze podróży. Wtedy dostałem swoje pierwsze doświadczenie z wywiadem odnośnie tego jak się odbywają rozmowy kwalifikacyjne.

Potem było jeszcze kilka rozmów kwalifikacyjnych, których celą było wyjaśnienie moich umiejętności językowych, zwłaszcza języka angielskiego. Proszę nie przyjmować to co napisze dalej jako moje chwalenie się, powiem tylko, że dla mnie rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim zawsze były czymś zbyt prostym. Podczas rozmów mówiłem po angielsku i często zdawałem sobie sprawę, że mój poziom był wyższy niż poziom tych, którzy mnie sprawdzają. Nawiasem mówiąc, było tak nie tylko na Ukrainie ale później również w Polsce.

W żadnym razie nie chcę powiedzieć, że bardzo łatwo jest znaleźć pracę w Polsce, ale moim zdaniem jest to o wiele łatwiejsze niż na Ukrainie. Dlaczego? Wyjaśnię teraz.

Większość moich znajomych na Ukrainie, którzy pracują „w zawodzie”, dostali pracę dopiero po tym, jak ich rodzice zapłacili łapówkę „odpowiednim ludziom” – np. komuś z działu zasobów ludzkich, pracodawce lub komuś innemu. Im wyżej wynagrodzenie w fachowej pozycji i im bardziej prestiżowa praca, tym większa suma łapówki. Czasami łapówka może być nawet wielkości rocznej pensji na tym stanowisku lub nawet znacznie wyższa – wszystko zależy od przyszłego zawodu.

Oczywiście nie wszystko na Ukrainie jest tak złe. Są firmy, które naprawdę potrzebują wykwalifikowanych pracowników i te mają możliwość samodzielnego znalezienia dobrej pracy, ale jest to rzadki przypadek.

Faktem jest, że większość Ukrainy jest pełna korupcji. Nawet w spółkach handlowych działy zasobów ludzkich promują „swoich kandydatów” na określonych stanowiskach. Na przykład w komercyjnych firmach informatycznych, które wydają się być zainteresowane zarabianiem, a tym samym poszukiwaniem wysoko wykwalifikowanych programistów i innych specjalistów, dość często pozycję tę zdobywają przyjaciele, znajomi lub krewni tych, którzy przeprowadzają wywiad kwalifikacyjny lub tych, którzy zapłacili łapówkę (lub obu).

W ten sposób na Ukrainie „mądre głowy” oraz wykwalifikowani specjaliści często nie mogą znaleźć pracy w swojej specjalności. Jednak zawsze istnieje wyjście. Na przykład w 2011 roku stworzyłem anglojęzyczną stronę internetową i zacząłem pisać artykuły w języku angielskim, tłumacząc i rozwijając „coś własnego”. Pierwsze względne dla Ukrainy zarobki na reklamie poszły zanim. Jednak wtedy nawet najpierw poszedłem do pracy jako sprzedawca w sklepie RTV AGD, a nieco później znalazłem pracę w banku i pracowałem tam przez około 3 lat, a stroną byłem zaangażowany w wolnym od pracy czasie lub w pracy (kiedy nikt tego nie widział), postrzegając to jako hobby.

Wyjście jest – Polska!

W Polsce samodzielnie dokładnie studiowałem język polski – w rozmowie, piśmie, słuchaniu oraz innych aspektach. Dobrze mi poszło chyba dlatego, że studiowałem na Wydziale Filologicznym i mam zdolności do uczenia się języków, a także dlatego, że jestem polskiego pochodzenia – geny też się ujawniają. Zdałem w Krakowie nawet Państwowy egzamin z języka polskiego z dość wysokim wynikiem.

Co prawda, w Polsce musiałem najpierw pracować na różnych stanowiskach – w produkcji, jako sprzedawca, a także w budownictwie, gastronomii, na zmywaku, ale ponadto długo również pracowałem w różnych polskich biurach. Jednak na początku nie wiedziałem jednej prostej rzeczy – w Polsce jesteś bardzo ceniony za swoją wiedzę i umiejętności. Oczywiście są wyjątki, ale jest ich niewiele. Jeśli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie – znajdziesz pracę. Na początku postrzegałem polską rzeczywistość tak, jakbym byłem na Ukrainie i podświadomie wierzyłem, że bez znajomych i pieniędzy nie mam żadnej szansy ‘się przebić’. Jednak z czasem zauważyłem, że w Polsce wszystko jest zupełnie inaczej. Zauważając za sobą, że najlepiej idą mi tłumaczenia, stworzyłem CV, w którym opisałem swoje doświadczenie tłumaczeniowe, napisałem szczery list motywacyjny i zacząłem szukać wolnych ofert pracy dla tłumaczy w Polsce.

Od razu powiem, że znalazłem wiele biur tłumaczeń, które chciały współpracować, ale najpierw musiałem przejść wstępne testy. Z każdej pary językowej, a jest ich w moim przypadku 12. Na przykład – należało wykonać tłumaczenie techniczne z rosyjskiego na angielski, a następnie zwykłe tłumaczenie z polskiego na ukraiński itp.

Z reguły odbiór odbywał się w kilku etapach. Jeśli nie przejdziesz jednego z etapów selekcji – w ogóle nie ma szans na zaliczenie selekcji. Dlatego że w Polsce liczą się umiejętności zawodowe, zostałem wybrany do kilku firm jako tłumacz zdalny. I to pomimo faktu, że często robiłem tłumaczenia testowe podczas pracy w biurze z obawą, że przyjdzie szef z jakimś zadaniem lub ktoś z moich kolegów zaoferuje kawę i ja będę musiał odejść (wtedy pracowałem jako rekruter w agencji pracy).

Jeśli naprawdę masz wiedzę – nie ma się czego obawiać, w Polsce będziesz poszukiwanym pracownikiem. Dotyczy to każdego obszaru. Tam, gdzie na Ukrainie panuje straszna korupcja, biurokracja i łapówki – w Polsce Ty i Twoja wiedza są cenione.

Pracując dla kilku firm tłumaczeniowych w Polsce, nikt nigdy nie prosił mnie o przedstawienie dyplomu. Dokumenty nie są dla nich zbyt ważne. Zrobiłem tłumaczenia – najpierw kilka próbnych, a potem zwykłych – i działamy. Współpraca się zaczęła. W tym kraju zatrudniają ze względu na wiedzę i umiejętności i to naprawdę działa.

Najważniejsze w mojej pracy jest połączenie dwóch czynników – jakości i szybkości tłumaczenia. Dlatego mam wiele wdzięcznych opinii zarówno od polskich biur tłumaczeń, jak i od klientów indywidualnych. W tym czasie dużo tłumaczyłem – od umów o pracę i dokumentacji technicznej – do produktów znanych światowych marek, stron internetowych znanych polskich producentów, znanych aplikacji na Androidzie, haseł reklamowych, a nawet wierszy. Z czasem stworzyłem swoją stronę internetową tłumacza sbudim.com gdzie można dowiedzieć się o moich umiejętnościach zawodowych i przejrzeć recenzje. Są nawet krótkie filmiki, w których mówię w różnych językach.

Dla tych Ukraińców, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy na Ukrainie, radzę spróbować poszukać pracy w Polsce. Polska to zupełnie inna specyfika i podejście do specjalistów. Ukraina wymaga doświadczenia, dyplomów, dokumentów, dokumentów ponownie, a następnie jeszcze dokumentów ponownie. I wreszcie – jeszcze kilka dokumentów (przynieś zaświadczenie od gastroenterologa o tym, co zjadłeś w połowie lutego 2002 r. – żart). Wiedza jest ceniona w Polsce przede wszystkim. Certyfikaty, dyplomy oraz inne papierki nie są tutaj wymagane. Oczywiście, jeśli są – może to być plus, ale nie główny wymóg.

Dlatego żeby pracować w Polsce za fachem warto szanować ten kraj, ludzi, tradycje oraz uczyć się języka i w końcu – dobrze rozmawiać po polsku.

Natychmiast chcę rozczarować tych Ukraińców, którzy mają tylko dyplom, ale nie mają wiedzy i umiejętności. Zdarza się także często coś takiego na Ukrainie. Studiował przez 5 lat na uniwersytecie, ale nie opanował zawodu. W rzeczywistości – kupił dyplom. Jeśli masz tylko papier, że jesteś tłumaczem, lekarzem lub inżynierem, ale zapłaciłeś za egzaminy i faktycznie kupiłeś dyplom, nikt w Polsce cię nie potrzebuje. Tutaj jest ceniona wiedza.

Oczywiście polscy pracodawcy też nie są idealni. Ale podlegają one przynajmniej prawom rynku. Masz cenne umiejętności? Możesz być wykorzystywany do celów pracodawcy jako pracownik i w tym czasie zarabiać dla siebie. Masz szansę wykonywać pracę, którą dobrze znasz i kochasz. To NIE jest Ukraina, gdzie „nie ma szans” nawet tuż przed rozmową kwalifikacyjną.

Wskazówka dla Ukraińców: nie myśl jak „typowy Ukrainiec”, kiedy szukasz pracy w Polsce. Pozbądź się ukraińskich stereotypów – łapówek, niepewności, znajomych, wymagań doświadczenia. W Polsce wszystko jest inne, może nie idealne, ale inne. To kolejny wymiar rzeczywistości. Najważniejsze – spróbuj i wszystko będzie. Powodzenia w znalezieniu pracy z zawodu.